Η ηλεκτρονική πλατφόρμα elite-eshop αποτελεί έναν χώρο επικοινωνίας μας με τους ανθρώπους που μοιραζόμαστε την κοινή μας αγάπη για μια δραστηριότητα με πολλαπλά οφέλη. Όλα στηρίζονται στον τρόπο που βλέπουμε την ενασχόληση αυτή με την φύση και το υγρό της στοιχείο.

Πεποίθηση μας είναι ότι αποτελούμε έναν συντελεστή της Ελληνικής ψαρευτικής κοινότητας που συμβάλλει στην προσπάθεια των φίλων ψαράδων να απολαύσουν το ψαρευτικό τους hobby, να αισθανθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις συγκινήσεις που αυτό μπορεί να προσφέρει. Παράλληλα συνεργαζόμενοι με ερευνητικούς οίκους και εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας, προσπαθούμε να μεταφέρουμε το πνεύμα τους και την ανησυχία τους, όχι απλά για την παρουσίαση στην αγορά ενός προϊόντος που θα αγορασθεί πολύ και θα είναι εμπορικά κερδοφόρο, αλλά εξειδικευμένων προϊόντων διαμορφωμένων για να καλύψουν μια απόλυτα καθορισμένη ανάγκη της ψαρευτικής πραγματικότητας, εκμεταλλευόμενων την τεχνολογία, τα εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας και την γνώση των εκατοντάδων ανά τον κόσμο ψαράδων που συμβάλλουν με τις εμπειρίες τους στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων.

Επειδή ταυτόχρονα το elite-eshop αποτελεί και πλατφόρμα αγορών, η οικονομική φιλοσοφία που περιέχεται συμβαδίζει με την γενική φιλοσοφία τιμολόγησης των προϊόντων που εισάγουμε. Οι τιμές μας είναι από τις καλύτερες Διεθνώς, τηρουμένων των αναλογιών που καθορίζονται από παραμέτρους που αδυνατούμε να ελέγξουμε, όπως την Ελληνική φορολογία, τον Ελληνικό ΦΠΑ, τα μεταφορικά ειδικά από την Αγγλία. Πιστεύουμε πως η προσπάθεια μας διαμορφώνει τιμές μας είναι σε πολύ καλά επίπεδα.

Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση στηρίζεται στην επάρκεια ανταλλακτικών από τους κατασκευαστικούς οίκους, όπου για τα τρέχοντα προϊόντα διατίθενται πλήρεις σειρές ανταλλακτικών σε όλα τα προϊόντα. Για τα προϊόντα Ιταλικής παραγωγής η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών δεν έχει κανένα περιορισμό και ο πελάτης μας βρίσκει το ακριβές ανταλλακτικό, όσα χρόνια και αν περάσουν από την κατασκευή του. Τα προβλήματα παρουσιάζονται σε προϊόντα εισαγωγής από την Άπω Ανατολή, όπου η εύρεση ανταλλακτικών κάποια χρόνια μετά τον τερματισμό της παραγωγής του προϊόντος δεν είναι δυνατή. Η eliteστις περιπτώσεις αυτές φροντίζει να βρίσκει λύση που ικανοποιεί απόλυτα τον πελάτη, σε συνεννόηση μαζί του. Πχ η αντικατάσταση του καλαμιού με νέο σε ειδική τιμή κοντά στην τιμή του ανταλλακτικού.

Σημαντική παράμετρος είναι εγγύηση που καλύπτει τα προϊόντα σε περίπτωση κατασκευαστικού λάθους. Η eliteπροσφέρει 2ετή εγγύηση για την καλή λειτουργία των προϊόντων , η οποία καλύπτει τον πελάτη σε κάθε περίπτωση που εμφανίζεται πρόβλημα αστοχίας υλικού. Σε συνεργασία με τα καταστήματα λιανικής που συνεργαζόμαστε λύνουμε όποιο πρόβλημα παρουσιασθεί.